Wszyscy użytkownicy spełniający warunek minimum $1000 volumenu otrzymają token od giełdy.
Czekamy na więcej informacji. Sprawdzenie przez wyszukanie adresu w pliku tutaj
Źródło Twitter projektu:
https://twitter.com/MEVprotection