Nasze zasady

1. Dołączając do projektu za pośrednictwem linków OŚWIADCZASZ , że zapoznałeś/-łaś się z poniższą informacją.

2. Dzielę się wiedzą, która wynika z moich doświadczeń. Tak więc wszystkie treści tekstowe, audio i video udostępnione tutaj jak i w domenie www.lukaszpiekarski.com mają wyłącznie charakter informacyjno–edukacyjny.

3. Wszelkie treści które tu publikuję nie stanowią „rekomendacji” i nie są poradą inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) z dnia 19 października 2005 r.

4. Treści, które tu prezentuję są wyrazem moich osobistych poglądów. Mogą być pomocne w zarabianiu oraz marketingu online. Nie stanowią one jednak porad inwestycyjnych.

5. Żadna z instrukcji i filmów NIE daje GWARANCJI zysku albo odzyskania wpłaconych pieniędzy.

6. Twoje wpłacone na operacje środki NIE są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ani przez jakąkolwiek instytucję lub firmę. Także ja nie gwarantuje Ci zysku, albo odzyskania wkładu.

7. Żaden sposób na zarabianie pieniędzy: etat, biznes tradycyjny, inwestycja, biznes online, kryptowaluty nigdy nie dają 100% gwarancji zarobku. Ja również takiej gwarancji nie daję!

8. Pamiętaj że każdy inwestycyjny sposób zarabiania i pomnażania pieniędzy (nieruchomości, giełda papierów wartościowych, giełdy walutowe, krytptowaluty, biznesy typu START-UP, forex, lokaty bankowe, fundusze inwestycyjne) wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości wpłaconego kapitału.

9. Prezentowane sposoby zarabiania to sposoby, które osobiście sprawdziłem i z których usług korzystam z większym lub mniejszym sukcesem finansowym.

10. Wpłacając pieniądze do programu/firmy/kupując kryptowaluty, bądź świadomy/a istniejącego 100% ryzyka.

11. Pamiętaj! Decyzje o dołączeniu, zapisaniu się czy dokonaniu jakiejkolwiek wpłaty lub inwestycji podejmujesz samodzielnie i świadomie z pełnym zrozumieniem RYZYKA.

12. Wykorzystaj tylko takie środki własne, których utrata nie spowoduje pogorszenia domowego budżetu, standardu życia lub kłopotów finansowych: korzystanie z innych pieniędzy jest stanowczo odradzane! Jako autor tego materiału nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie zawartych tu treści.